LABEL PREIFAT

Fel prif gwmni waffls y DU, ein nod yw ehangu presenoldeb ein brand.

Ond, rydyn ni’n barod i ystyried cydweithio â chwmnïau eraill sy’n ceisio gwella portffolio eu brand becws trwy gynnig waffls caramel (stroop) o safon.

Os oes gennych chi ddiddordeb, cysylltwch â ni â chroeso.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at drafod partneriaethau posibl.

Eich archeb
View Order

Your cart is empty.